Kundesj Heem verbindt Kunrade al 35 jaar

Auteur
Buurtvereniging Kundesj Heem

In Kunrade-Oost functioneert al bijna 35 jaar een samenwerkingsverband van buurtbewoners. Reden voor een kleine wandeling door de geschiedenis van dit gedeelte van Voerendaal en Buurtvereniging Kundesj Heem. Een wandeling die leert dat er veel leven in de brouwerij is: mede door de Buurtvereniging leeft Kundesj Heem.

De nieuwe eeuw wordt ingeluid met een eigen website. Opmerkelijk is dat de Kunder Knoevelmaat geen doorgang vindt wegens de concurrentie van de bekerfinale van Roda JC op tv. Ondanks het teruglopende kindertal binnen de buurt worden door de gemeente in de speeltuin nieuwe speeltoestellen geplaatst. 

Moeilijk jaar
Na de introductie van de Euro in 2002 is het voor de buurtvereniging een moeilijk jaar, want er is weinig animo voor de activiteiten en het speeltuinonderhoud. De speeltuin blijft om die reden dit jaar dicht en sluiting dreigt. Ook boven het jaarlijkse uitstapje - dit jaar naar Bobbejaanland - hangen donkere wolken. De deelnemers worden ter plaatse getrakteerd op een gratis koude douche. Bij schutterij St. Sebastianus houden we in 2003 ons eigen Koningsvogelschieten, waarbij Bert Gulpen de eerste koning uit de buurt wordt. Het pleintje Cartilsstraat wordt betegeld. 
De gemeente neemt een paar jongerenwerkers in dienst, die uiteraard ook met Kundesj Heem contacten gaan onderhouden, want de overlast van drugsdealers wordt steeds groter. In de loop van het jaar wordt onze buurt een 30-km gebied, maar tot op heden is de controle door de politie op hardrijders minimaal. De speeltuin wordt nieuw leven ingeblazen. Voerendaal houdt een referendum, maar de uitslag zal door de gemeenteraad terzijde worden geschoven. De politiek is ondoorgrondelijk. 
Met 2 bussen bezoeken 93 buurtgenoten Phantasialand. In 2006 bestaat de Buurtvereniging 20 jaar en staan tal van activiteiten op het programma. Verheugend is de grote belangstelling voor de Algemene Leden Vergadering: 44 buurtgenoten. Dit jaar gaat een groot deel van de leden gratis naar de GaiaZOO. Opmerkelijk is het betrappen van een echtpaar in de speeltuin bij een iets andere manier van wippen. Tijdens het groots opgezette buurtfeest in het Kunderhoes ontvangt secretaris Wiel Meurs een Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inspanningen voor Kundesj Heem en de organisatie van Koninginnedag. Eind van het jaar wordt een aanslag gepleegd en de Kerststal in brand gestoken. Attente buurtgenoten weten erger te voorkomen. Dit jaar starten een aantal Voerendaalse verenigingen met het inzamelen van zwerfvuil. 

Carnavalsreeks
In de loop van 2007 loopt het honderdste Infoblad van de persen en staat de buurt na een fikse onweersbui blank. Veel zaken veranderen niet of nauwelijks: verkeersoverlast, teruglopend aantal communicanten, inbraken, hangjongeren. Maar daar staan veel meer mooie tradities in een bloeiende buurt tegenover: buurtfeesten, droppings, uitstapjes naar pretparken, Harmonie d’r Joep in de Buurt, Sinterklaas, Kerststal opbouwen en kerstboomverbranden. 
2010 begint verrassend als Freek I (Timmermans) als nieuwe prins van de Kaatboere gekozen wordt. Het begin van een kleine reeks. Het stokje - de scepter - wordt in 2011 overgenomen door vriend en overbuur Wim Leunissen. Zo wordt het kleine Lijndenplein twee jaar achter elkaar mede door de Buurtvereniging versierd. In 2013 kan de versiering een straat opschuiven: Kevin I (Keulers) heerst dat jaar over het Kaatboereriek. In 2016 kende Kundesj Heem een dubbel prinsenfeest: Jasper I (Vliex, Desteijnstraat) prins bij de Kaatboere en Michel I (van Dinther, Florinstraat) bij De Naate. Uiteindelijk hebben al 14 buurtgenoten de eer gehad om als Carnavalsprins (ook buiten de buurt) te mogen fungeren. 

Het 25-jarig bestaansfeest wordt weer in een feesttent op het pleintje gevierd. De Trumpet Stars openen de avond, Richtig Rex zorgt voor een spetterend optreden als begeleiding van een uitgebreid buffet en tot laat in de nacht hangen buurtgenoten op het pleintje onder zomerse omstandigheden.
In 2014 worden binnen de buurt weer 6 geboortes gemeld; een verdrievoudiging van het jaar daarvoor. Het ledental blijft een stijgende lijn vertonen: 116 gezinnen of alleenstaanden zijn lid, samen meer dan 300 personen. Veel - vaak al oudere - samenwerkingsverbanden binnen het Kunderse blijven in stand: Trefcentrum Kunderhoes, Kaatboere, Vebego, Schutterij St Sebasianus, harmonie St. Joseph. Deze laatste verzorgt een Kerstconcert bij de Kerststal. Het zal door een fusie de laatste keer worden. Eind van het jaar ontvangen onze leden een attentie, die inmiddels een traditie is geworden. 

In 2015 zorgt buurtgenoot Hub Stassen voor een trilogie, door voor de 3e keer Limburgs Buuttekampioen te worden. Het in 2012 gestarte project Beleefweide Maren Weiden wordt een feit en tijdens de plantdag worden 22 fruitbomen geplant. Een aantal buurtgenoten gaan gezamenlijk bij hoeve Cortenbach kersen plukken. Na een jarenlange gezamenlijke organisatie van de Carnavalsmaandag in het Kunderhoes besluiten de Kaatbüürkes te stoppen met deze activiteit door onvoldoende animo. We hebben een nieuwe burgemeester en Wil Houben bezoekt onze jaarvergadering. 
Stichting MEE en Vebego staan ons terzijde bij de organisatie van NL/Doet. Het bezoek aan het Aachener Tierpark moet worden afgelast door de hitte op deze dag. Nadat de speeltoestellen uit de kleine speeltuin zijn verplaatst naar de grote, wordt het terrein ingericht als trapveldje en worden een voetbalwand en goaltjes geplaatst. De gemeente stopt met het plaatsen van een kerstboom, maar geen nood, want dan verzorgen we het zelf. Wij worden gevraagd voor ondersteuning van de Vebego-kerstmarkt, die onder bar slechte weersomstandigheden plaatsvond. 
In 2016 wordt gestart met de buurtpreventie-app, die in de loop der jaren Voerendaal breed wordt uitgerold. Een nieuw fenomeen dat de veiligheid in de buurt moet verhogen. Anderzijds moesten veel buurtbewoners nog aan dit nieuwe fenomeen wennen. Helaas gaat het kerstboomverbranden in 2016 niet door, omdat er opeens problemen met de vergunning ontstaan. Wat nu in coronatijd 1,5 meter is, was toen 2 x 2 meter, maar toen werd wel zeer strikt gehandhaafd. Er werden met de burgemeester duidelijke afspraken gemaakt voor de toekomst. 

30-jarig jubileum
In september wordt het 30-jarig jubileum gevierd in een feesttent met als DJ Wim Frijns.  Een nieuwe primeur in Maren Weiden: er wordt een geocache-schat geïnstalleerd. Kundesj Heem en Baneblökske besluiten in 2017 gezamenlijk na 29 jaar te stoppen met Koninginnedag. Voornaamste reden is dat het niet leuk meer is gezien de toenemende eisen.
Met de nieuwe verenigingsondersteuner is vrij frequent contact. De gemeente doet mee aan Entente Florale en Maren Weiden vormt daarbij een project. Het Infoblad verschijnt nu gedeeltelijk in kleur. Het Zomerfestival verhuist naar Cortenbach, waar Kundesj Heem het parkeren voor haar rekening neemt. In 2018 komt de 100e aanmelding voor de buurtpreventie-app en komt het ledenaantal boven de 125 gezinnen. De burgemeester steekt bij het kerstboomverbranden de brandstapel aan. In het kader van het gemeentelijke project Eenzaamheid wordt gesproken om Maren Weiden gedeeltelijk om te vormen tot dorpswijngaard. Als wij stellen dat het geen commercieel item mag worden, horen we niets meer van de wijnboer. De eerste gesprekken met de gemeente over de aanschaf van een AED-apparaat worden gestart en zullen in 2019 worden afgerond. 

Bijenhoning
Als dank voor jarenlange hulp trakteert Vebego International ons op een wijnproeverij op kasteel Cortenbach. Zowel in 2018 als 2019 hebben wij willen deelnemen aan de Nationale Burendag, maar slechte weersomstandigheden hebben dit steeds verhinderd. Een sushi-workshop had meer resultaat. Ook de organisatie van een buurtbarbeque had meer succes.
In Maren Weiden worden bijenkorven geplaatst en de honing uit de buurt wordt een veelgevraagd artikel. Tijdens NL-Doet 2019 worden de aanwezigen bij de koffietafel aangenaam verrast door een buurtgenoot die speciaal uit Tirol was ingevlogen. We doen nog mee aan de Stoepkrijtdag en gaan ons voorbereiden op 75 jaar Bevrijding.
Sandy Swieringa en de secretaris zorgen er voor dat de buurtvereniging privacy-proof wordt verklaard. Het landschapselement in het Cortenbacherveld krijgt een diepere betekenis voor veel buurtgenoten. Met de gemeente worden gesprekken gevoerd over de subsidieregeling bij het onderhoud van de speeltuin, maar de speeltuincommissie is hier vrij snel uit. Afspraken voor de toekomst zijn gemaakt.

Activiteiten in 2020?
2019 was het jaar van het zoeken naar nieuwe vrijwilligers voor zowel het bestuur, de speeltuin en Sinterklaas. We zijn hier in geslaagd. Naast een nieuwe penningmeester konden wij nog 2 nieuwe bestuursleden aantrekken. Ook een aantal nieuwe speeltuinvrijwilligers mochten we begroeten en de nieuwe Sinterklaas en Zwarte Pieten kwamen ook uit de buurt. 
De Algemene Ledenvergadering en Nisos bezoek kon in 2020 nog doorgaan, maar toen kwamen de skiërs terug uit Italië en nam carnaval de coronabesmettingen over. NL-Doet activiteiten zijn uitgesteld en andere activiteiten staan nog steeds in de wacht. Hopelijk kunnen we deze de komende maanden toch nog realiseren. Misschien op een aangepaste wijze, zoals de ontvangst van de Paashaas, waarbij de kinderen uit de buurt toch hun attentie konden ontvangen. We zien de toekomst in ieder geval met vertrouwen tegemoet.