Na pijnlijke reorganisatie gezonde toekomst voor Continium XL

Auteur
Redactie

De drie Kerkraade culturele instellingen Columbus earth center, Cube design museum en Continium discovery center worden samengesmolten tot één museum: Continium XL. Nadat de provincie in juli aankondigde negen ton minder uit te geven aan de musea, is de directie van de overkoepelende stichting Museumplein Limburg genoodzaakt een drastische reorganisatie uit te voeren.  

Deze koerswijziging betekent dat de thema’s aarde, ontwerpen, wetenschap en techniek straks in één museum voor één publiek samenkomen. Daarbij sluit het Spark tech lab te Weert na 2020 haar deuren en worden de huidige activiteiten van Cube design museum in Kerkrade beëindigd. De activiteiten van Columbus earth center worden geïntegreerd in het aanbod van het nieuwe Continium XL. 

Het beëindigen van de genoemde activiteiten betekent dat 13 van 47 formatieplaatsen binnen de stichting verdwijnen. Voor 16 medewerkers met een vast contract volgt hierdoor geheel of gedeeltelijk ontslag, vijf van hen kunnen herplaatst worden in een nieuwe functie. Medewerkers met een tijdelijk contract kregen al eerder te horen dat het contract niet meer verlengd wordt.

Hans Gubbels: “Het valt mij als directeur en de gehele organisatie bijzonder zwaar om in deze tijd afscheid te moeten nemen van een aantal collega’s die mee hun schouders gezet hebben onder Museumplein Limburg en de betekenis die het heeft voor haar bezoekers. Tegelijkertijd kunnen we constateren dat we voor de rest van de formatie in de komende jaren een stabiele bedrijfsvoering kunnen garanderen. Met de keuze voor deze nieuwe strategie bouwen we voort op de ontwikkelingen en investeringen die we afgelopen jaren hebben gedaan en transformeren we naar één groot museum met een meer dan dag-vullend aanbod voor een breed publiek."

Gedurende de zomermaanden is in nauw overleg met de Provincie Limburg gewerkt aan deze nieuwe strategie voor Stichting Museumplein Limburg. Museumplein Limburg ontvangt van de provincie zo'n vijf miljoen euro subsidie per jaar. Vorig jaar trokken de drie musea 142.000 bezoekers. In 2015 werd voor 22 miljoen euro naast het bestaande continium de musea Cube en Columbus gebouwd. Bij 200.000 bezoekers draaiden de musea break-even. Dat bezoekersaantal werd nooit gehaald. 

CDA-gedeputeerde Ger Koopmans meldde in juli aan het Limburgs Parlement: "De door Museumplein Limburg voorgestelde maatregelen bieden een toekomstbestendig perspectief hoewel forse bezuinigingen noodzakelijk zijn. Het voorkomen hiervan zou een structurele verhoging van de Provinciale subsidie aan Museumplein Limburg met tenminste € 0,9 miljoen vereisen. Ons College acht dit niet verantwoord gegeven de bredere noden binnen de culturele sector, maar zeker ook op andere beleidsterreinen als gevolg van de Coronacrisis, alsmede gezien de ook recent met Uw Staten gedeelde nieuwe werkelijkheid ten aanzien van onze financiële positie. Wel overwegen wij
om voor 2020 en 2021 een huurkorting te verstrekken met huurverhogingen tot gelijke hoogte in latere jaren."

cube kerkrade logo