Heerlen

Heerlen wil 46 panden toevoegen aan monumentenlijst

Logo gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen wil 46 panden toevoegen aan de gemeentelijke monumentenlijst. Het gaat om panden die belangrijk zijn voor de historie en identiteit van Heerlen en die het daarom verdienen bewaard te blijven voor het nageslacht. De panden vertegenwoordigen een belangrijke periode uit de Heerlense geschiedenis of zijn van toonaangevende architecten als Boosten, Peutz, Bisscheroux, Seelen, Stuyt en Wielders.

Peuteropvang Heerlen komt met voorleesboekje in Heerlens dialect

Kaft voorleesboekje

Het vijfde en nieuwste boekje over Pim & Poes, een initiatief van Peuteropvang Heerlen (POVH), ligt bij de drukker. Dit deel kwam tot stand in samenwerking met dialectvereniging Veldeke Heële en umsjtrieëke die onder andere het verhaal in het Heerlens dialect vertaalde. De titel is 'Pim & poes en d’r lachende eëzel'. Het boekje wordt op maandag 21 februari om 13.00 uur gepresenteerd in SCHUNCK Bibliotheek (derde etage).

Fotograaf
Sandra Israel

Heerlen pakt schaarste betaalbare huurwoningen aan

Sleutels huis

Heerlen wil met een huisvestingsverordening de schaarste aan goedkope huurwoningen aanpakken. Een voorstel hiertoe wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op 23 februari. Met de huisvestingsverordening kan de gemeente woonruimte eerlijker verdelen en toewijzen aan personen met een economische of maatschappelijke binding. De verordening geldt voor huurwoningen van particuliere verhuurders met een huur onder €678,66 (grens voor 2022).

Fotograaf
Pixabay

Verbod op nieuwe kamerverhuur in hele gemeente Heerlen

Sleutels huis

Heerlen heeft besloten dat er per direct geen onzelfstandige woningen (kamerverhuur) meer mogen worden toegevoegd. Hiermee wil de gemeente de overlast die gepaard gaat met grootschalige huisvesting van onder meer arbeidsmigranten tegengaan. Ook het opsplitsen van woningen op één adres wordt per direct verboden.

Fotograaf
Pixabay

Burgemeester en wethouders Heerlen trappen Voorleesdagen af

Wethouder Keulen leest voor

Burgemeester Roel Wever, wethouder Adriane Keulen en verschillende raadsleden, wethouders en lijsttrekkers namen gisteren in de locaties van peuteropvang Heerlen plaats op de voorleesstoel. Burgemeester Roel Wever had zijn ambtsketen omgedaan. In 't Kuikennest las hij voor uit 'Maar eerst ving ik een monster' van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer. Ook smeerde hij een broodje en ontbeet hij mee met de peuters. Zo hier en daar waren er wat onderonsjes en gesprekjes.

Fotograaf
Gemeente Heerlen

Public Services Lab opent zijn deuren in Heerlen

Innovatie

Donderdag 27 januari opent het Public Services Lab officieel zijn deuren op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. In het lab werken onderzoekers, studenten en ondernemers samen met gemeenten en andere overheden aan digitale innovaties. De focus ligt hierbij op digitale oplossingen die aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen, burgerparticipatie en een duurzame leefomgeving. Keynote spreker tijdens de online opening is Lodewijk Asscher.

Fotograaf
Pixabay

Poppodium Nieuwe Nor Heerlen opent nieuwe zaal

Nieuwe Nor nieuwe zaal

Na twee jaar bouwen opent poppodium Nieuwe Nor haar deuren weer. Op dat moment is de nieuwe grote zaal klaar waarmee de capaciteit van het Heerlense poppodium verdrievoudigt. Er is in de twee zalen gelijktijdig plaats voor in totaal ruim duizend bezoekers. Tijdens de voor het publiek gratis toegankelijke openingsavond op donderdag 10 maart 2022 reikt Pop in Limburg de Limburgse Popprijs uit en zijn er diverse optredens, waaronder een spectaculaire show van The Dirty Daddies.

Fotograaf
Diederendirrix Architecten

Heerlen gaat kinderen extra hulpverlening bieden

Basisschoolleerling

Gemeente Heerlen, Peuteropvang Heerlen, JenS, Heerlen Standby en het onderwijs hebben een plan ontwikkeld om Heerlense kinderen en jongeren juist nu een extra steun in de rug te geven. Het programma Ruimte voor Ontwikkeling bestaat uit extra hulpverlening waar dat het hardst nodig is. Bovendien is er aandacht voor talentonwikkeling en de voor veel kinderen pittige overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs.

Fotograaf
Pixabay

Geco Visscher vertelt over de bescherming van de steenuil

Het IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Heerlen organiseert op donderdagavond 20 januari een lezing over de steenuil. Deze wordt gegeven in het IVN-home, Gallusstraat 1 te Heerlen/Aarveld en begint om 19:30 uur.

De steenuil, het kleinste uiltje van ons land heeft het moeilijk. Kleine cultuurlandschappen, rommelige erven bij boerderijen, houtwallen, oude hoogstam boomgaarden en 'bouwvallige' schuurtjes verdwijnen meer en meer. En dat zijn nu juist de biotopen waar een steenuil zich thuis voelt.