Wonen

Nacht van de Nacht start meldpunt lichthinder

Lichtvervuiling van winkels

De Natuur en Milieufederaties lanceren in het kader van de Nacht van de Nacht campagne een meldpunt om lichthinder te melden. Op http://www.maghetlichtuit.nl kan iedereen vanaf vandaag foto’s plaatsen van overbodige verlichting, bouwlampen die hinder veroorzaken of bedrijven die de hele nacht licht laten branden en waar je als omwonende last van hebt.

Auteur
Natuur en Milieufederatie Limburg
Fotograaf
Johan van der Wielen

Kerkraads bouwinitiatief finalist bij innovatiewedstrijd

De bouwplaats van SUPERLOCAL

Het project SUPERLOCAL in het Kerkraadse Bleijerheide is finalist bij The Innovation in Politics Awards 2020! SUPERLOCAL is door het Innovation in Politics Institute gekozen tot finalist in de categorie ‘Ecology’.

Auteur
Gemeente Kerkrade
Fotograaf
Gemeente Kerkrade

Provincie en Kerkrade: 'wissel elektriciteit uit met Duitsland'

De (grens)provincies Drenthe, Limburg en Overijssel en de (grens)gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen doen een dringend beroep op minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om het mogelijk te maken hernieuwbare elektriciteit uit te wisselen met de Duitse buurgemeenten. Daarvoor is aanpassing van wetgeving noodzakelijk. De provincies en gemeenten vragen nu om, vooruitlopend op een wetswijziging, de drie gemeenten aan te wijzen als experimenteergebied.

Auteur
Provincie Limburg

Werk aan de winkel voor Limburgse energietransitie

De Provincie heeft een studie uitgevoerd naar de toekomst van de Limburgse energie-infrastructuur in 2030 en 2050. De studie is uitgevoerd door CE Delft samen met Gasunie, Tennet en Enexis Netbeheer, Chemelot en met input van de Limburgse RES-regio’s. Uit de Limburgse Energie Systeemstudie 2020 blijkt dat de energie-infrastructuur niet alleen een randvoorwaarde is, maar leidend moet zijn bij het realiseren van een betaalbare en haalbare energietransitie.

Auteur
Provincie Limburg

Marietje Theunissen stopt na 25 jaar bij woonvereniging

Marietje Theunissen naast de Japanse Esdoorn

Sinds 1995 is Marietje Theunissen als voorzitter een bekend en geliefd gezicht binnen het woningcomplex van De Baenje en De Maer, gelegen in Brunssum. 25 jaar lang heeft zij zich ingezet voor alle bewoners door gezelligheid, verbinding en samenhorigheid te creëren. Van Spelletjesmiddagen en feestjes tot lunches en sjoelavonden, er wordt in de Soos van deze bewonersvereniging van alles georganiseerd.

Auteur
CMWW Brunssum

Energiek Brunssum geeft infosessie in Kerkstraat

Organisatoren van Energiek Brunssum

Energiecoöperatie Energiek Brunssum wil ook dit jaar gehoor geven aan de Samenergiekdag Brunssum 2020. Op 10 oktober 2020 a.s. staan wij met een kraam in de Kerkstraat om de Brunssummers te informeren waar Energiecoöperatie Energie Brunssum voor staat.

Auteur
Energiek Brunssum
Fotograaf
Energiek Brunssum

Heerlen investeert in veilig en leefbaar wonen

De Gemeente Heerlen heeft samen met de woningcoöperaties Wonen Limburg, Weller, Vincio Wonen, Wonen Zuid en Stadsregio Parkstad Limburg een Intentieovereenkomst getekend om samen aan de leefbaarheid van de wijk GMS te gaan werken. Hiermee kiest Heerlen ervoor de komende jaren te investeren in de wijk GMS. Met deze impuls willen de partners onder meer overlastsituaties bestrijden en de buurtveiligheid vergroten.

Auteur
Gemeente Heerlen

Frisse Wind Heerlen gaat voor krachtige, verbonden stad

Bestuur Samen Heerlen, vlnr Milena Mulders, Vincent Offermans, Zakia Labyed, Bert Bremen, Adriane Keulen

Met een online event is op 25 september een nieuw initiatief in Heerlen gelanceerd: Frisse Wind. Frisse Wind zoekt in Heerlen naar kansrijke, grensverleggende en waardevolle ideeën voor de stad. Het ondersteunt Heerlenaren bij het tot stand brengen van nieuwe initiatieven voor stad en buurt.

Auteur
Team Frisse Wind