Opleiding

Samenwerking voor betere overgang naar middelbare school

Middelbare scholier

De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf en onderwijs- en welzijnsinstellingen gaan kinderen en ouders in een kwetsbare positie nog beter begeleiden in de overstap van de basisschool naar het vmbo. Kinderen en ouders krijgen hiervoor een jaar lang extra ondersteuning van een schoolmaatschappelijk werker. Die wordt ingeschakeld in het laatste half jaar op de basisschool en het eerste half jaar op het vmbo.

Fotograaf
Pixabay

Heerlen gaat kinderen extra hulpverlening bieden

Basisschoolleerling

Gemeente Heerlen, Peuteropvang Heerlen, JenS, Heerlen Standby en het onderwijs hebben een plan ontwikkeld om Heerlense kinderen en jongeren juist nu een extra steun in de rug te geven. Het programma Ruimte voor Ontwikkeling bestaat uit extra hulpverlening waar dat het hardst nodig is. Bovendien is er aandacht voor talentonwikkeling en de voor veel kinderen pittige overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs.

Fotograaf
Pixabay

Bieb Landgraaf-Onderbanken start met Voorleesexpress

Voorlezen

Vanaf januari 2022 gaat de bibliotheek Landgraaf-Onderbanken aan de slag met het project Voorleesexpress in de voormalige gemeente Onderbanken.

Onderbanken is de vierde Limburgse plaats waar de Voorleesexpress wordt uitgerold. Met dit project zet de bibliotheek samen met peuterspeelzalen en basisscholen in op het bevorderen van taal. Gezinnen uit Onderbanken kunnen zich aanmelden via de school of peuterspeelzaal.

Fotograaf
Pixabay

Zuyd Hogeschool en Adelante breiden samenwerking uit

Verpleegsters

Betere aansluiting van het onderwijs op de zorgpraktijk en integratie van onderzoek in de praktijk, zodat patiënten sneller van nieuwe inzichten profiteren. In een notendop is dat de inhoud en ambitie van de intensievere samenwerking die Zuyd Hogeschool en Adelante aangaan met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het doel is helder: innovatie van de zorg bevorderen door de samenwerking tussen docenten, onderzoekers, studenten en zorgprofessionals te versterken.

Fotograaf
Pixabay

Brunssum neemt deel aan ANWB Kinderfietsenplan

Fiets

Vanaf 2022 neemt de gemeente Brunssum deel aan het ANWB Kinderfietsenplan. Betere Buren gaat gedoneerde (kinder)fietsen opknappen die vervolgens geschonken worden aan schoolgaande kinderen van minima. Zo kan elk kind veilig naar school.

Fotograaf
Pixabay

Discovery Museum maakt serie over Einstein Telescope

Frans Pollux en Gideon Koekoek

Discovery Museum te Kerkrade start met een informatieve online reeks over de Einstein Telescope. Dat dit meetapparaat wellicht gebouwd gaat worden in de grensregio Nederland, België en Duitsland is veel mensen wel bekend, maar wat het nu precies meet en waarom dat zo opzienbarend is, dat zal velen niet zo duidelijk zijn.

Fotograaf
Discovery Museum Kerkrade

Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool slaan handen ineen

Student

Betere aansluitingen op elkaars opleidingen en het combineren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderwijs en onderzoek ten behoeve van de regio, met een focus op ICT/data science, gezondheid en science/chemistry. In een notendop is dat de inhoud van de intensievere samenwerking die Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht (UM) aangaan door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst op 30 september 2021.

Fotograaf
Pixabay

Basisschool Berensprong maakt kennis met zonneauto

Ivo Janssen

Afgelopen maand kreeg basisschool De Berensprong in Herkenbosch bezoek van het Vattenfall Solar Team. Ivo Janssen, die vroeger zelf op de school zat, gaf leerlingen van de hoogste klassen uitleg over het bouwen van zonneauto’s en leerde ze meer over duurzaamheid en techniek. 

Fotograaf
Hans-Peter van Velthoven

Kerkrade en Zuyd steunen levensloopbestendig wonen

Levensloopbestendig wonen

De gemeente Kerkrade is samen met Zuyd Hogeschool het project Langer Thuis in Eygelshoven gestart. Samen met de inwoners van Eygelshoven wil de gemeente Kerkrade bekijken wat er gedaan kan worden zodat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Zuyd Hogeschool ondersteunt bij de aanpak en het onderzoek vanuit het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. “De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor levensloopbestendig wonen.

Fotograaf
Gemeente Kerkrade